We gaan verantwoord en toekomstgericht watermanagement zo optimaal mogelijk toepassen door gebruik te maken van

  • hemelwater
  • oppervlaktewater 
  • grondwater 


We gaan zo zuinig mogelijk om met drinkwater. Waar mogelijk gaan we licht vuil water (grijs water) zuiveren en hergebruiken.

We willen verschillende waterbuffers realiseren, zoals waterbergingen/-kelders die tevens kunnen dienen als warmte-opslag voor de winter en koude-opslag voor de zomer.

Steun ons en schrijf je in als vriend! Zó blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Heb je belangstelling voor dit project als toekomstige bewoner?Toewijzing van woonruimte geschiedt op volgorde van inschrijving.

de 6 pijlers van een meergeneratie houten wooncomplex

De Stichting HO2Hengelo is een burgerinitiatief waarvan het kernteam een plan ontwikkelt om in 2022 een woonvorm in/nabij de binnenstad van Hengelo te realiseren.