We willen ecologie en biodiversiteit in de binnenstad stimuleren, materialen gebruiken waarin CO2 is opslagen, de stikstofuitstoot nivelleren én hittestress verminderen door horizontale daktuinen en verticale gevelbossen. Hengelo heeft géén stadsparken, hooguit één plantsoen. Wij willen minimaal een tweede plantsoen toevoegen aan het centrum en het stadsbeeld verrijken door vergroening. In de gezamenlijke tuin is ruimte om biologische groente en fruit te telen (o.a. een tiny-food-forest / pluktuin) maar ook om er te recreëren. Daarbij willen we het eigen groente-, fruit- en tuinafval op innovatieve wijze composteren om het omringende groen biologisch te verrijken.

Steun ons en schrijf je in als vriend! Zó blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Heb je belangstelling voor dit project als toekomstige bewoner?Toewijzing van woonruimte geschiedt op volgorde van inschrijving.

de 6 pijlers van een meergeneratie houten wooncomplex

De Stichting HO2Hengelo is een burgerinitiatief waarvan het kernteam een plan ontwikkelt om in 2022 een woonvorm in/nabij de binnenstad van Hengelo te realiseren.