De Stichting HO2Hengelo is een burgerinitiatief waarvan het kernteam een plan ontwikkelt om in de nabije toekomst een woonvorm in/nabij de binnenstad van Hengelo te realiseren met een zestal pijlers: 

modern noaberschap, energie-neutraal/CO2-vrij, verantwoord watermanagement, vergroening van de leefomgeving, circulaire en modulaire houtbouw en eerlijker financiering. 
Wij willen hiermee een substantiële bijdrage leveren aan een socialere samenleving door huur-en koopappartementen met gezamenlijke voorzieningen, een rijker (leef-)klimaat, een beter (leef-) milieu, stimulering van de circulaire economie en vergroening van de vergrijsde binnenstad van Hengelo.

Het bestuur van de Stichting HO2Hengelo – aangevuld externe deskundigen –  heeft een voortrekkersrol en vormt de Groene Draad in het ontwikkelproces. Het bestuur verkent en integreert  innovatieve ontwikkelingen en koppelt deze terug naar de achterban. Zij vertegenwoordigt in eerste instantie de wensen en de ideeën van de “Vrienden van de Stichting HO2Hengelo”, waarvan iedereen lid kan worden. 

Alle “Vrienden van ….” HO2Hengelo betalen een maandelijkse bijdrage van € 7,50. Meld je aan met de speciale Vriendenkaart. Het moment van eerste betaling geldt bij een eventuele latere toewijzing van woningen als vertrekpunt. 

Meld je aan via de Vriendenkaart, toewijzing geschiedt op volgorde van binnenkomst.

De Stichting HO2Hengelo is een burgerinitiatief waarvan het kernteam een plan ontwikkelt om een woonvorm in/nabij de binnenstad van Hengelo te realiseren.