De Stichting HO2Hengelo wil in nabije toekomst een woonvorm realiseren waarbij bewoners sociaal inclusief wonen én maatschappelijk actief kunnen zijn, in werkplaatsen, ateliers en centrale voorzieningen. Wij streven naar een vrijwillige vorm van noaberschap uit betrokkenheid met elkaar waarbij we als woongroep een doorsnee van de samenleving willen zijn. De gezamenlijke faciliteiten dienen er voor om die sociale contacten en betrokkenheid met elkaar levendig en dynamisch te houden. Daarbij realiseren we ons terdege dat er duidelijke grenzen zijn tussen noaberschap, mantelzorg en professionele zorg.

Modern Noaberschap is voor ons belangrijk. Dit zorgt ervoor dat bewoners van een complex bij elkaar en de buurt betrokken zijn in plaats van langs elkaar heen leven.

Wij willen dit bereiken door het inrichten van gemeenschappelijke ruimtes, zowel binnen als buiten, die uitnodigen om elkaar te ontmoeten.
Daarbij denken we aan een ruimte waar mensen samen kunnen komen om te praten, spelletjes te doen of te eten, maar ook om een gezamenlijke hobby uit te oefenen. Wanneer die ruimte ook voor buurtbewoners toegankelijk is, ontstaat vanzelf ook een prettig contact met de mensen buiten het complex. Er zouden bijvoorbeeld cursussen kunnen worden gegeven. Lezingen of films behoren ook tot de mogelijkheden. Verder valt te denken aan een buurthuiskamer op enkele dagdelen in de week of een repaircafé.

De betrokkenheid bij elkaar zal zeker leiden tot het klaar staan voor en hulp aan buren wanneer dat nodig is. Hierbij denken we aan een boodschap doen, een wasje draaien, een schilderij ophangen, planten water geven bij afwezigheid, een keer op kinderen passen enzovoort. Dit is zeker geen vervanging voor intensievere zorg, die moet van buiten ingekocht worden.

Door ergens in het complex ruimte te maken voor een logeerkamer of logeerkamers kan iedereen besparen op de grootte van het appartement. En een verjaardag met een groot gezelschap kan ook in de gemeenschappelijke ruimte gehouden worden.

Verder hopen we veel zaken gezamenlijk te gaan gebruiken, zoals auto’s, wasmachines, gereedschap, etc. Beter voor het milieu en voor ieders portemonnee.

Buiten zijn een bloemen-, groente- en fruittuin om met elkaar in te werken en plekken waar men kan zitten zeker belangrijk. Dat wij daarbij ook aan de vogels en insecten denken spreekt voor zich.

Steun ons en schrijf je in als vriend! Zó blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.​ Heb je belangstelling voor dit project als toekomstige bewoner? Toewijzing van woonruimte geschiedt op volgorde van inschrijving.

de 6 pijlers van een meergeneratie houten wooncomplex

De Stichting HO2Hengelo is een burgerinitiatief waarvan het kernteam een plan ontwikkelt om in 2022 een woonvorm in/nabij de binnenstad van Hengelo te realiseren.