foto: augustus 2020 Heidag

Het bestuur van de Stichting HO2Hengelo – aangevuld externe deskundigen – heeft een voortrekkersrol en vormt de Groene Draad in het ontwikkelproces.

Het bestuur verkent en integreert innovatieve ontwikkelingen en koppelt deze terug naar de achterban. Zij vertegenwoordigt in eerste instantie de wensen en de ideeën van de “Vrienden van de Stichting HO2Hengelo”, waarvan iedereen lid kan worden.

BESTUUR (de Groene Draad)

Het bestuur van de Stichting HO2 Hengelo bestaat uit:

  • Phyllis Wester (secretaris)
  • Jan Willem Heuten (penningmeester)
  • Michiel Hoentjen (voorzitter)

Het bestuur zorgt voor:

Externe contacten
Tijdens het onderzoek naar de haalbaarheid van de zes pijlers en het verdere ontwikkelproces intensiveert het bestuur de communicatie met instanties (besturen, bedrijven én beïnvloeders): informeren en lobbyen waar dat nuttig of noodzakelijk is!

Interne samenhang

Het bestuur informeert de “Vrienden” actief en regelmatig, vraagt om feedback van de vrienden en zorgt voor onderlinge contacten/verbindingen tussen de vrienden in relatie met de missie en de doelen van de Stichting HO2 Hengelo.

Ontwikkeling van programma’s en plannen

Het bestuur werkt actief en transparant aan het Programma van Eisen, Plan van Aanpak en het Conceptplan i.s.m. externe deskundigen en evt. een in-/externe procesregisseur.

 

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Meld je aan via de Vriendenkaart

De Stichting HO2Hengelo is een burgerinitiatief waarvan het kernteam een plan ontwikkelt om in 2022 een woonvorm in/nabij de binnenstad van Hengelo te realiseren.