Ook groen wonen in een eigentijds houten wooncomplex in de binnenstad van Hengelo?

De Stichting HO2Hengelo is een initiatief ván burgers en vóór burgers in Hengelo. HO2Hengelo is volop bezig om met actieve medeburgers en externe deskundigen een plan te ontwikkelen om in de nabije toekomst een vernieuwende woonvorm in/bij de binnenstad van Hengelo te realiseren. We willen een plek realiseren waar het zowel voor huurders als kopers haalbaar en betaalbaar is om te wonen. HO2Hengelo streeft naar een meer-generatie-woonvorm in/nabij de binnenstad van Hengelo om samen te vergroenen tegen het vergrijzen.

Samen wonen, werken, zorgen en leven in een vernieuwend meer-generatie volledig houten energie-neutraal en CO2vrij wooncomplex bij de binnenstad van Hengelo

Wij streven naar een plek dichtbij voorzieningen, zodat er voor elke leeftijd zaken als winkels en zorg maar ook onderwijs en cultuur op redelijke afstand bereikbaar zijn.

Modern Noaberschap is voor ons belangrijk. Dit zorgt ervoor dat bewoners van een complex bij elkaar en de buurt betrokken zijn in plaats van langs elkaar heen leven. Wij willen dit bereiken door het inrichten van gemeenschappelijke ruimtes, zowel binnen als buiten, die uitnodigen om elkaar te ontmoeten.

Groen is sowieso een kernwaarde voor ons woonproject. Dat geldt letterlijk voor de ruimte er omheen, voor de buitenkant van het gebouw (verticaal bos), het dak en ook de binnenruimtes. Overal willen we zoveel mogelijk planten. Onderzoeken tonen aan dat mensen minder stress ervaren en zich prettiger voelen in een groene omgeving. Bovendien zorgen planten voor zuurstof en het filteren van fijnstof uit de lucht, zodat een beter leefklimaat ontstaat.

Maar ook meer figuurlijk gaan wij voor groen. Door met hout te bouwen slaan we CO2 op voor zeer lange tijd en is de bouw veel minder vervuilend. Circulair bouwen zorgt ervoor dat de grondstoffen later hergebruikt kunnen worden.

Inzet van moderne technieken voor isolatie en klimaatbeheersing maken het mogelijk dat zo min mogelijk energie gebruikt wordt. En de energie die we gebruiken willen we zelf produceren en zo nodig opslaan voor later.

Ook bij het gebruik van water willen wij verspilling tegengaan. Door het opvangen, opslaan en gebruiken van regenwater en door het filteren en hergebruiken van grijs water kunnen we veel kostbaar drinkwater besparen. Met de huidige afwisselende periodes van hevige regenval en droogte wordt dat in de toekomst steeds belangrijker.

Regelmatig ontvang je nieuws en word je uitgenodigd voor een informatieve vriendenavond met actuele thema’s en boeiende gastsprekers/experts óf voor een excursie naar/werkbezoek aan innovatieve (bouw)projecten. Vrienden van Ho2Hengelo krijgen voorrang bij toewijzing van woonruimte. Dit geschiedt op volgorde van binnenkomst.

de 7 doelgroepen

De Stichting HO2Hengelo is een burgerinitiatief waarvan het kernteam een plan ontwikkelt om in 2022 een woonvorm in/nabij de binnenstad van Hengelo te realiseren.