De Stichting HO2Hengelo is een initiatief ván burgers en vóór burgers in Hengelo. HO2Hengelo is volop bezig om met actieve medeburgers en externe deskundigen een plan te ontwikkelen om in de nabije toekomst een vernieuwende woonvorm in/bij de binnenstad van Hengelo te realiseren. We streven naar een alternatieve financiering in coöperatieve vorm waardoor wonen bij de binnenstad – zowel voor huurders als kopers – haalbaar en betaalbaar is. HO2Hengelo streeft naar een meer-generatie-woonvorm in de binnenstad van Hengelo om samen te vergroenen tegen het vergrijzen.

Samen wonen, werken, zorgen en leven in een vernieuwend meer-generatie volledig houten energie-neutraal en CO2vrij wooncomplex bij de binnenstad van Hengelo

Regelmatig ontvang je nieuws en word je uitgenodigd voor een informatieve vriendenavond met actuele thema’s en boeiende gastsprekers/experts óf voor een excursie naar/werkbezoek aan innovatieve (bouw)projecten.

de 7 doelgroepen

De Stichting HO2Hengelo is een burgerinitiatief waarvan het kernteam een plan ontwikkelt om in 2022 een woonvorm in/nabij de binnenstad van Hengelo te realiseren.