De Stichting HO2Hengelo is erg blij met de intentieverklaring die B&W van Hengelo begin 2020 hebben afgegeven en waarin staat dat men wil helpen om ons initiatief een plek in Hengelo te geven.

Onze zes pijlers zijn:
– Modern noaberschap

– Energieneutraal wonen.

– Verantwoord watermanagement

– Vergroenen van de leefomgeving

– Vernieuwende modulaire houtbouw

– Eerlijke financiering

In de woonvisie van de Gemeente Hengelo vinden wij de volgende aandachtspunten waarin wij precies het doel van ons project verwoord zien:

* Langer zelfstandig wonen, levensloopbestendige woningen.

Ons plan is om levensloopbestendige woningen te bouwen. Woningen die aanpasbaar zijn aan de nieuwste ontwikkelingen, o.a. door toepassing van domotica. Daarbij willen we ruimtes bieden aan bijvoorbeeld zorgprofessionals, mits daar in de te bouwen omgeving behoefte aan is.
Ook willen we graag een mix van verschillende leeftijden in ons complex, zodat er verschillende generaties elkaar kunnen helpen (noaberschap).

* Duurzame woningen, met name in de binnenstad en ruimte voor initiatief. Specifiek in leegstaande gebouwen zoals scholen; verbetering van de kwaliteit van leven

Ons streven is erop gericht om zowel de woningen zelf als de bouw ervan zo duurzaam mogelijk te maken. Door te bouwen met hout creëren we een automatische CO2 opslag. Bovendien is de hoeveelheid bouwafval bij houtbouw vele malen minder dan bij traditionele bouw, doordat veel van de bouw al in de fabriek plaatsvindt en het werk op de bouwplaats beperkt wordt tot het opbouwen van de geprefabriceerde elementen. Door de keuze van materialen en gebruik maken van de nieuwste technieken en installaties willen wij komen tot volledig CO2 neutrale woningen. Ook streven wij naar een circulaire manier van bouwen, waarbij zoveel mogelijk van de gebruikte materialen later hergebruikt kunnen worden.
Opslag en hergebruik van water heeft onze aandacht, bijvoorbeeld door aanleg van een heliofietenvijver, wateropslag en begroeiing op het dak.
Wij geven de voorkeur aan bouwen in of in de omgeving van het centrum, omdat dan veel voorzieningen bereikbaar zijn, juist ook voor ouderen. Ook kiezen wij in plaats van één groot gebouw liever voor het bouwen van kleinere woontorens, die aan elkaar gekoppeld worden. Daardoor is ons plan flexibel aan te passen op diverse locaties.
Ons doel is een zo groen mogelijk gebouw met een groene omgeving te creëren om de kwaliteit van de leefomgeving en het welzijn van de mensen te verbeteren.

* Bewonerbetrokkenheid en ruimte bieden aan kleinschalige wooninitiatieven gericht op Noaberschap. Locaties aanwijzen als experimenteerruimte. Bouwgrond aan een collectief uitgeven. Regeldruk verminderen en ruimte maken voor nieuwe vormen van Noaberschap.

Wij willen als bouwcollectief graag samen bouwen voor gelijkgestemde mensen die ook gaan voor duurzaam wonen in een groene omgeving, met aandacht voor elkaar. Door de realisatie van gemeenschappelijke ruimtes en nadruk op gezamenlijk gebruik van machines (wasmachines, gereedschap) en voertuigen (elektrische deelauto’s of een gezamenlijk abonnement op Greenwheels) hopen wij een samenleving te creëren die uitgaat van gezamenlijkheid in plaats van individualisme. Doordat mensen elkaar zowel in de gemeenschappelijke binnen- als buitenruimte op natuurlijke wijze tegenkomen is er aandacht voor elkaar als persoon en wordt Noaberschap iets vanzelfsprekends.
Een mix van verschillende generaties kan er voor zorgen dat zij verschillende dingen voor elkaar kunnen betekenen, bijvoorbeeld klussen en tuinonderhoud, maar ook kinderopvang.

* Betaalbare woningen realiseren, huur tot €800.

Wij willen nadrukkelijk een weerspiegeling van de samenleving zijn, dus een mix van koop- en huurwoningen bouwen voor een mix van diverse generaties. Doordat wij streven naar flexibel te koppelen woonunits kunnen er woningen op maat gerealiseerd worden, die voor diverse groepen aantrekkelijk en betaalbaar zijn. Ook tijdelijke opvang zou een mogelijkheid kunnen zijn.
Voor de realisatie van huurwoningen willen wij graag samenwerken met Welbions of Domijn.

* Openbare ruimte die uitnodigt tot ontmoeting.

Rondom onze gebouwen willen wij een groene omgeving maken die ook toegankelijk zal zijn voor buurtbewoners. Maar ook binnen in de gemeenschappelijke ruimte(s) kunnen allerlei initiatieven ontplooid worden voor en door mensen van buitenaf, waardoor allerlei mensen elkaar daar kunnen ontmoeten.

 

Regelmatig ontvang je nieuws en word je uitgenodigd voor een informatieve vriendenavond met actuele thema’s en boeiende gastsprekers/experts óf voor een excursie naar/werkbezoek aan innovatieve (bouw)projecten.

de 7 doelgroepen

De Stichting HO2Hengelo is een burgerinitiatief waarvan het kernteam een plan ontwikkelt om in 2022 een woonvorm in/nabij de binnenstad van Hengelo te realiseren.