Wij zoeken mensen die samen met elkaar groen willen wonen in een eigentijds houten wooncomplex in of nabij de binnenstad van Hengelo.

De Stichting HO2Hengelo is daartoe opgericht in december 2019 op initiatief van een kleine groep mensen. Wij zijn samen met externe deskundigen sinds die tijd bezig geweest om een plan te ontwikkelen.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste meedenkers en meedoeners, die samen met ons dit plan verder willen uitwerken en realiseren. Hierbij denken wij niet speciaal aan deskundigen met veel kennis van zaken, hoewel die natuurlijk van harte welkom zijn. Maar wij hebben vooral behoefte aan vrijwilligers die tijd en energie willen steken in het nader uitwerken van de zes pijlers van het project.

Belangstellenden
Dit zijn mensen die dit een interessant project vinden, maar verder heel gelukkig zijn met de plek waar ze nu wonen. Vanuit hun visie op bijvoorbeeld wonen, groen of energie willen zij meedenken over het realiseren van ons wooncomplex.

Vrienden
Dit zijn veelal mensen die er wel voor voelen om op termijn in ons project te komen wonen. Die kunnen dan vriend worden, tegen betaling van € 7,50 per maand (of € 90 per jaar). Deze komen dan op een vriendenlijst te staan. De plek op de lijst is later bepalend voor de toewijzing van een woonruimte. Hoe langer men vriend is, hoe meer kans en keuze.

Donateurs
Dit zijn personen die ons initiatief een warm hart toedragen en met een geldelijke bijdrage willen ondersteunen.

De huidige betrokkenen zouden heel blij zijn met nieuwe Belangstellenden, Vrienden en Donateurs die ons de komende tijd komen ondersteunen. In elk geval ontvangen alle belangstellenden, vrienden en donateurs op gezette tijden een nieuwsbrief, een verwijzing naar een interessante site of (online)workshop of een uitnodiging voor een excursie. Wanneer de mogelijkheid er weer is zal er een bijeenkomst worden georganiseerd met een thema en gastspreker(s)

 

 

 

Regelmatig ontvang je nieuws en word je uitgenodigd voor een informatieve vriendenavond met actuele thema’s en boeiende gastsprekers/experts óf voor een excursie naar/werkbezoek aan innovatieve (bouw)projecten. Vrienden van Ho2Hengelo krijgen voorrang bij toewijzing van woonruimte. Dit geschiedt op volgorde van binnenkomst.

de 7 doelgroepen

De Stichting HO2Hengelo is een burgerinitiatief waarvan het kernteam een plan ontwikkelt om in 2022 een woonvorm in/nabij de binnenstad van Hengelo te realiseren.