Alternatieve financiering

We streven bij het project HO2 Hengelo naar een alternatieve financiering in coöperatieve vorm waarbij wonen in/nabij de binnenstad – zowel voor huurders (15 eenheden) als kopers (35 eenheden) – haalbaar en betaalbaar is. Dit betekent dat we de maximum huurprijs voor een wooneenheid onder de huursubsidiegrens houden.

Doel: Financiering op orde

We willen geen experiment maar een gedegen financiële borging. Dat wil zeggen dat we financiële zekerheid willen voor de lange termijn. Een langere termijn dan de 30 à 40 jaar die in de bouw gebruikelijk is.

De eerste financieringsbron waar wij uit denken te putten is een ingebracht eigen vermogen van minimaal 2 miljoen euro. Dit bedrag wordt ingebracht door leden van de Coöperatieve Vereniging. Dit betekent dat de  koopleden gemiddeld € 40.000 inbrengen. Deze som geld zal gebruikt worden voor de aanschaf van grond waarbij de inbrengers een redelijke marktconforme vergoeding ontvangen.

Het ingebrachte eigen vermogen geeft ons de mogelijkheid om, als tweede financieringsbron, voor de wooncooperatie een veelvoud van dat bedrag als hypotheek te kunnen verwerven. De hierboven genoemde 2 miljoen euro geldt dan als basiszekerheid.

Ons appartementencomplex zal voldoen aan de eisen van de circulaire economie. Alles is volledig herbruikbaar. Wij streven er naar daar waar dat mogelijk is de leverancier eigenaar (product as a service) te laten zijn van de door hem geleverde producten (bijvoorbeeld KINGSPAN voor de geïsoleerde panelen). Dit is onze derde “financieringsbron”. De verzekerde levering zal inhouden dat ook in de toekomst onderhoud, reparatie en vervanging door de leverancier zal kunnen plaatsvinden. Dat betekent dat alle onderdelen van het gebouw op termijn  vervangen kunnen worden, als dat voor de leverancier/eigenaar rendabel is, door state of the art producten. De helft van het in de bouw geïnvesteerde bedrag zal nodig zijn voor de aanschaf van installaties voor koeling, bijverwarming, warmwatervoorziening, afvoer, opwekking van elektriciteit en voor de omzetting van elektriciteit naar waterstof en de opslag daarvan.

Product as a service en de grond in eigendom van de wooncooperatie betekent dat HO2Hengelo alleen op het resterende deel hoeft af te schrijven. Dat deel zal dus op de ouderwetse manier gefinancierd dienen te worden met behulp van de bovengenoemde hypotheek.

Het geformeerde bouwteam krijgt een budget, een programma van eisen en een stichtingsbestuur dat m.b.v. deskundigen de targets controleert.

Tenslotte, proberen we, daar waar mogelijk, als vierde financieringsbron (innovatie)subsidies binnen te halen. In ons project komen immers de nieuwste technische en circulaire ontwikkelingen samen.

Regelmatig ontvang je nieuws en word je uitgenodigd voor een informatieve vriendenavond met actuele thema’s en boeiende gastsprekers/experts óf voor een excursie naar/werkbezoek aan innovatieve (bouw)projecten.

de 7 doelgroepen

De Stichting HO2Hengelo is een burgerinitiatief waarvan het kernteam een plan ontwikkelt om in 2022 een woonvorm in/nabij de binnenstad van Hengelo te realiseren.