Activiteiten

 

Vrijdagmiddag 28 augustus zijn wij op werkbezoek geweest bij Planting Power  Twentelaan 19, 7609 RE Almelo. www.plantingpower.nl.


Daar hebben wij kunnen genieten van drie interessante presentaties.

Allereerst van Planting Power zelf, die liet zien hoe kun je met groene wanden van planten het leefklimaat en de luchtkwaliteit in je huis of kantoor sterk verbeteren, ook als je geen groene vingers hebt.

Daarna van de Dakdokters uit Amsterdam, die ons lieten genieten van schitterend aangelegde dakplantsoenen.

En tenslotte van Farwick uit Enschede, die ruime ervaring hebben in het vergroenen van de omgeving van gebouwen en daarbij ook veel aandacht besteden aan waterberging.


Aansluitend werd de nieuwe website van de Stichting HO2Hengelo officieel gelanceerd, uiteraard met een feestelijke toast op een groene en sociale toekomst samen!

 

De Stichting HO2Hengelo is een burgerinitiatief waarvan het kernteam een plan ontwikkelt om in 2022 een woonvorm in/nabij de binnenstad van Hengelo te realiseren.