In het voorjaar van 2021 zijn wij benaderd door een ontwikkelings- en bouwgroep. Zij hebben van de gemeente het verzoek gekregen een gebiedsontwikkelingsplan te maken voor een mooie groene bouwlocatie in de gemeente Hengelo. Daarbij is hen de opdracht gegeven in gesprek te gaan met partijen die daar momenteel al grond in bezit en gebruik hebben, maar ook met partijen die op zoek zijn naar een bouwlocatie, waaronder onze stichting. Het kennismakingsgesprek was zeer aangenaam en al veelbelovend.


Half juni is een bijeenkomst geweest van al deze geïnteresseerde partijen. Iedereen kon daarbij aangeven wat hun wensen en plannen waren en waar op het terrein zij hun gedroomde plek zagen. Alle partijen bleken opvallend eensgezind . Het was bijzonder inspirerend en opvallend dat de diverse partijen graag de samenwerking wilden zoeken.
Het vervolg is, dat er nu eerst nog gesprekken volgen met de Gemeente Hengelo, die natuurlijk ook zijn eigen wensen en eisen heeft. Daarna worden door de landschapsarchitect een aantal schetsontwerpen gemaakt op basis van de verschillende visies, waarbij nadrukkelijk de huidige situatie wat betreft infrastructuur en ecologie wordt meegenomen.
In september verwachten we een volgende bijeenkomst met al de stakeholders.


Ondanks dat deze locatie niet IN het directe centrum ligt, maar er buiten, vinden wij dit een veelbelovende ontwikkeling. De plek is wat betreft ligging in de buurt van openbaar vervoer en winkels o.i. zeer geschikt. Vooral omdat er in het plan veel nadruk ligt op een groene en duurzame ontwikkeling.
 

 

De Stichting HO2Hengelo is een burgerinitiatief waarvan het kernteam een plan ontwikkelt om in 2022 een woonvorm in/nabij de binnenstad van Hengelo te realiseren.