Samen wonen, werken, zorgen en leven in een vernieuwend meergeneratie houten energie-neutraal en CO2-vrij wooncomplex bij de binnenstad van Hengelo

Ook groen wonen in een eigentijds houten wooncomplex in de binnenstad van Hengelo?

De Stichting HO2Hengelo is een initiatief ván burgers en vóór burgers in Hengelo. HO2Hengelo is volop bezig om met actieve medeburgers en externe deskundigen een plan te ontwikkelen om in de nabije toekomst een vernieuwende woonvorm in/bij de binnenstad van Hengelo te realiseren. We streven naar een alternatieve financiering in coöperatieve vorm waardoor wonen bij de binnenstad – zowel voor huurders als kopers – haalbaar en betaalbaar is. HO2Hengelo streeft naar een meergeneratie-woonvorm in de binnenstad van Hengelo om samen te vergroenen.

Steun ons en schrijf je in als vriend! Zó blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Heb je belangstelling voor dit project als toekomstige bewoner? Toewijzing van de woonruimte geschiedt op volgorde van aanmelding.

H02Hengelo streeft naar een meergeneratie-woonvorm in de binnenstad van Hengelo met 6 innovatieve pijlers om samen te vergroenen.

We zoeken bewust naar de wetenschappelijk onderbouwing van de door ons gemaakte keuzes op zowel sociaal en technisch vlak.

de 6 pijlers van een meergeneratie houten wooncomplex

De Stichting HO2Hengelo is een burgerinitiatief waarvan het kernteam een plan ontwikkelt om in 2022 een woonvorm in/nabij de binnenstad van Hengelo te realiseren.

Samen kunnen we het verschil maken!​

HO2Hengelo staat voor samen socialer en groener wonen, werken en leven in onze versteende binnensteden, te beginnen in Hengelo O. Het innovatieve plan om een meer-generatie houten wooncomplex te bouwen, steunt op een zestal pijlers.

Beste vrienden van … én belangstellenden in … de Stichting HO2Hengelo,


Donderdag 3 september hebben wij een gesprek gehad met de gemeente Hengelo, inzake de ontwikkeling van een locatie in de binnestad. Deze was helaas al verzegd , hier komen stadsvilla’s, vertelde Joop Nijenhuis. Wij hebben diezelfde ochtend met Marieke van den Berg een afspraak gemaakt , zij weet veel over de zorg die ook onderdeel wordt van ons meer-generaties wooncomplex.
Dit gesprek gaat nog plaatsvinden.

Op donderdag 24 september hebben wij, Phyllis, Jan Willem en Geerie (het bestuur) een overleg gehad met een groep mensen die een alternatief plan voor het Marktplein ontworpen hebben. Zij willen daar een woongebouw realiseren met veel groen op de balkons, een soort verticaal bos dus. (zie link)( kopiëren en plakken in google) In dat aspect konden we elkaar wel vinden, maar voor het overige leken onze opvattingen te ver uiteen te lopen om op zeer korte termijn zonder overleg met onze achterban een samenwerking aan te gaan. Bovendien is naar ons idee de plek niet geschikt om ons plan te verwezenlijken, omdat er geen enkele ruimte voor groen rondom het gebouw mogelijk is.
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=a9d621f513&attid=0.1.7&permmsgid=msg-f:1678242041285022554&th=174a503eadeb935a&view=att&disp=safe

We blijven in gesprek met diverse partijen en op zoek naar geschikte locaties. Weten jullie locaties? laat het ons dan weten, dan gaan wij er achteraan. Iedereen kan met ons meedenken en actie ondernemen voor een locatie.

Wat is waterstof?
Waterstof is een gas dat je kunt omzetten naar elektriciteit zonder CO2-uitstoot. Want het is ‘gewoon gemaakt van water’. Hoe dan? De scheikundige definitie van zuiver water (zuiverder dan die anderhalve liter die je per dag probeert binnen te krijgen) bestaat uit twee delen: waterstof en zuurstof ofwel H2O. Door middel van elektrolyse, simpel gezegd een proces waarbij je water onder stroom zet, kun je zuurstof en waterstof scheiden. Waterstof is een onschadelijk gas, het meest-voorkomende in het universum. Hele sterren bestaan volledig uit waterstof.
Als je waterstof vervolgens weer in aanraking brengt met zuurstof, komt er knetterveel energie vrij. Genoeg om een auto te laten rijden, een huis te verwarmen of een laptop op te laden. En dat allemaal zonder uitstoot, het enige restproduct is water. En wanneer je dus voor de elektrolyse alleen groene energie gebruikt, zoals wind- of zonne-energie, dan is waterstof CO2-neutraal. Dit wordt ook wel groene waterstof genoemd.
Dit is o.a. de bedoeling om in ons CO2 neutrale appartementencomplex te gebruiken.

Wij zijn werkgroepen aan het creëren, er hebben zich in het totaal 10 mensen opgegeven, wij zoeken nog meer mensen, die mee willen denken, praten, over 1 van de 6 pijlers, zie website HO2HENGELO. Iedereen kan dan opgeven welke pijler hem het meeste interesseert. Wij doen het samen, alleen met een paar mensen redden wij het niet, dus kom uit je luie stoel en onderneem actie, om dit mooie project te realiseren. Waarschijnlijk komen wij bij elkaar 12 okt. 19.30 in het ROC gebouw. Wel even opgeven i.v.m. corona maatregelen.
Hopen dat wij bij de volgende nieuwsbrief veel enthousiaste mensen hebben, die met ons meedenken.

Vriendengroet van HO2Hengelo,
namens het bestuur,

Geerie van Stapele,
Vriendenadministratie.