Samen wonen, werken, zorgen en leven in een vernieuwend meergeneratie houten energie-neutraal en CO2-vrij wooncomplex bij de binnenstad van Hengelo

Ook groen wonen in een eigentijds houten wooncomplex in de binnenstad van Hengelo?

De Stichting HO2Hengelo is een initiatief ván burgers en vóór burgers in Hengelo. HO2Hengelo is volop bezig om met actieve medeburgers en externe deskundigen een plan te ontwikkelen om in de nabije toekomst een vernieuwende woonvorm in/bij de binnenstad van Hengelo te realiseren. We streven naar een alternatieve financiering in coöperatieve vorm waardoor wonen bij de binnenstad – zowel voor huurders als kopers – haalbaar en betaalbaar is. HO2Hengelo streeft naar een meergeneratie-woonvorm in de binnenstad van Hengelo om samen te vergroenen.

Steun ons en schrijf je in als vriend! Zó blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Heb je belangstelling voor dit project als toekomstige bewoner? Toewijzing van de woonruimte geschiedt op volgorde van aanmelding.

H02Hengelo streeft naar een meergeneratie-woonvorm in de binnenstad van Hengelo met 6 innovatieve pijlers om samen te vergroenen.

We zoeken bewust naar de wetenschappelijk onderbouwing van de door ons gemaakte keuzes op zowel sociaal en technisch vlak.

de 6 pijlers van een meergeneratie houten wooncomplex

De Stichting HO2Hengelo is een burgerinitiatief waarvan het kernteam een plan ontwikkelt om in 2022 een woonvorm in/nabij de binnenstad van Hengelo te realiseren.

Samen kunnen we het verschil maken!​

HO2Hengelo staat voor samen socialer en groener wonen, werken en leven in onze versteende binnensteden, te beginnen in Hengelo O. Het innovatieve plan om een meer-generatie houten wooncomplex te bouwen, steunt op een zestal pijlers.

Beste vrienden van … én belangstellenden in … de Stichting HO2Hengelo,
Na een lange stilte tijdens de corona-lock-down zijn wij sinds eind juni weer met veel energie en enthousiasme samen aan de slag gegaan om een sociale en groene woonvorm in de binnenstad van Hengelo te realiseren.

Het bestuur van HO2Hengelo heeft de afgelopen maanden zeker niet stil gezeten. Achter de schermen is aan meerdere pijlers gewerkt, zoals het programma van eisen (PvE) opstellen, geschikte locaties in/bij de binnenstad onderzoeken, subsidies aanvragen en de nieuwe energie mix bepalen om later energie-neutraal en CO2-vrij te kunnen bouwen en wonen.

Medio augustus 2020 gaat onze compleet vernieuwde website: www.ho2hengelo.nl online, waarop ook regelmatig de digitale HO2Hengelo-Nieuwsbrieven komen te staan.

Reeds geregistreerde “Vrienden van …” en “Belangstellenden in….” de Stichting HO2Hengelo ontvangen die Nieuwsbrief voorlopig ook nog per mail. Zodra onze website online is, willen wij graag alle contactgegevens e.d. checken van onze “Vrienden én Belangstellenden” om deze up-to-date te kunnen verwerken in het nieuwe ledenadministratiesysteem van HO2Hengelo.

En om al vast in je agenda te noteren:

Vrijdagmiddag 28 augustus van 13:30 tot 17:00 uur gaat het bestuur en het kernteam op werkbezoek bij Planting Power in Almelo. Er zijn nog een beperkt aantal plekken beschikbaar aangezien er maximaal 20 personen aanwezig mogen zijn.
Heb je interesse om mee te gaan? Opgeven is wel verplicht i.v.m. de corona-maatregelen!

Hoe kun je met groene wanden van planten het leefklimaat en de luchtkwaliteit in je huis of kantoor sterk verbeteren, ook als je geen groene vingers hebt?
Locatie: Planting Power, Twentelaan 19, 7609 RE Almelo. Zie: www.plantingpower.nl. En aansluitend wordt de nieuwe website van de Stichting HO2Hengelo officieel gelanceerd, uiteraard met een feestelijke toast op een groene en sociale toekomst samen!
Wij hopen iedereen – “Vrienden én Belangstellenden” – daar en dan te ontmoeten,
maar allereerst wensen we jullie een heel zonnige en groene zomer(vakantie).

Vriendengroet van HO2Hengelo,
namens het bestuur,

Geerie van Stapele,
Vriendenadministratie.