Samen wonen, werken, zorgen en leven in een vernieuwend meergeneratie houten energie-neutraal en CO2-vrij wooncomplex bij de binnenstad van Hengelo

Ook groen wonen in een eigentijds houten wooncomplex in de binnenstad van Hengelo?

De Stichting HO2Hengelo is een initiatief ván burgers en vóór burgers in Hengelo. HO2Hengelo is volop bezig om met actieve medeburgers en externe deskundigen een plan te ontwikkelen om in de nabije toekomst een vernieuwende woonvorm in/bij de binnenstad van Hengelo te realiseren. We streven naar een alternatieve financiering in coöperatieve vorm waardoor wonen bij de binnenstad – zowel voor huurders als kopers – haalbaar en betaalbaar is. HO2Hengelo streeft naar een meergeneratie-woonvorm in de binnenstad van Hengelo om samen te vergroenen.

Steun ons en schrijf je in als vriend! Zó blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Heb je belangstelling voor dit project als toekomstige bewoner? Toewijzing van de woonruimte geschiedt op volgorde van aanmelding.

H02Hengelo streeft naar een meergeneratie-woonvorm in de binnenstad van Hengelo met 6 innovatieve pijlers om samen te vergroenen.

We zoeken bewust naar de wetenschappelijk onderbouwing van de door ons gemaakte keuzes op zowel sociaal en technisch vlak.

de 6 pijlers van een meergeneratie houten wooncomplex

De Stichting HO2Hengelo is een burgerinitiatief waarvan het kernteam een plan ontwikkelt om in de nabije toekomst een woonvorm in/nabij de binnenstad van Hengelo te realiseren.

Samen kunnen we het verschil maken!​

HO2Hengelo staat voor samen socialer en groener wonen, werken en leven in onze versteende binnensteden, te beginnen in Hengelo O. Het innovatieve plan om een meer-generatie houten wooncomplex te bouwen, steunt op een zestal pijlers.